Gospodarka odpadami komunalnymi

  Ulotka informacyjna

  Schemat informacyjny

  Uchwała XXII-139 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała nr IV.24.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała XXII-140 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała XXII-141 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzewo.

  Uchwała XXII-142 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ...

  Uchwała XXII-143 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo

  informacja_o_podmiotach_odbierajacych_odpady_komunalne_od_wlascicieli_nieruchomosci_z_terenu_gminy.pdf

  podmioty_zbierajace_zuzyty_sprzet_elektryczny_i_elektroniczny.pdf

  punkt_selektywnego_zbierania_odpadow_komunalnych.pdf

  harmonogram_II_pólrocze_2019

  harmonogram_I_pólrocze_2020

  informacja_dla_mieszkancow.pdf

  Harmonogram lipiec i sierpień 2020

   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Wrzesień 2020

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - IV kwartał 2020

  Deklaracja na odpady komunalne obowiązująca od 01.10.2020 r. wersja edytowalna

  Deklaracja na odpady komunalne obowiązująca od 01.10.2020 r. wersja do druku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2013 07:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 15983
07 października 2020 14:53 (Roman Ćwikliński) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2020 08:00 (Roman Ćwikliński) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2020 08:00 (Roman Ćwikliński) - Zmiana treści zakładki.