Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) – Urząd Gminy Zakrzewo uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,

 

Załóż konto

 

 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę.


W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (8:00-15:00) do sekretariatu Urzędu Gminy Zakrzewo mieszczącego się przy ul. Leśna 1 w Zakrzewie na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB

 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF

 • XLS

 • CSV

 • TXT

 • GIF, TIF, BMP, JPGó

 • PDF

 • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Przejdź do usług:


1. Pismo ogólne do Urzędu

2. Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3114
24 kwietnia 2013 14:26 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
24 kwietnia 2013 14:25 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
24 kwietnia 2013 14:25 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.