Karta Dużej Rodziny

 

DO GOPS- u po KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

 Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ; ul. Leśna 1 pok. nr 11                                

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.   

 Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,76 zł. 

Druk wnioskuo KDR dostępny:    

Wniosek

w GOPS Zakrzewo                                                                                                                             

na stronie: http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Więcej informacji: 54/2720936

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2014 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Urszula Skrzypińska
Ilość wyświetleń: 3033
22 lipca 2014 11:56 (Roman Ćwikliński) - Zmiana treści zakładki.
22 lipca 2014 11:54 (Roman Ćwikliński) - Zmiana treści zakładki.
22 lipca 2014 11:51 (Roman Ćwikliński) - Zmiana treści zakładki.