System informacji o środowisku

Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005 r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych w formie elektronicznej i udostępniania go w Biuletynie Informacji Publicznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

W związku z powyższym Urząd Gminy  w Zakrzewie prowadzi w formie elektronicznej "Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie".

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2282