Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rok 2016

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. przez Radę Gminy Zakrzewo

  Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r. przez Wójta Gminy Zakrzewo