Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rok 2017

Petycja z dnia 7.06.2017 r.

Odpowiedż na petycje z dnia 7.06.2017 r

Petycja z dnia 13.06.2017

Odpowiedź na petycję z dnia 13.06.2017

Petycja z dnia 19.07.2017 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 19.07.2017

Petycja z dnia 31.08.2017 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 31.08.2017

Petycja z dnia 17.10.2017 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 17.10.2017

informacja__o_petycjach_rozpatrzonych_w_2017_r_przez_rg_zakrzewo.pdf

lnf_o_petycjach_za_2017r_rozpatrzonych_przez_wojta_gminy_zakrzewo.pdf