Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rok 2018

Petycja z dnia 28.12.2017 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 28.12.2017

Petycja z dnia 19.09.2018 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 19.09.2018r.

Petycja z dnia 07.11.2018 r.

Odpowiedź na petycję z dnia 07.11.2018 r.