Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Konkurs nr 2

zaproszenie_do_skladania_ofert.doc

zalacznik_1__oferta_swiadczenia_uslug.doc

zalacznik_2__wzor_umowy.doc

zalacznik_3__wzor_porozumienia.doc

zalacznik_4__wzor_sprawozdania.doc

ogloszenie_wyniku_konkurs_2.doc