Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rok 2019

  petycja_z_dnia_22.05.2019_r.pdf

  Odpowiedź na petycję z dnia 22.05.2019 r.

  Petycja z dnia 09.07.2019 r.

  Odpowiedź na petycję z dnia 09.07.2019 r.

  Petycja z dnia 18.09.2019 r.

  Odpowiedź na petycję z dnia 18.09.2019 r.

  Petycja z dnia 19.10.2019 roku

  Odpowiedź na petycję z dn. 19.10.2019 roku

  Petycja z dnia 18.11.2019r.