Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Program Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  O G Ł O S Z E N I E o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Zakrzewo

  WNIOSEK o odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Zakrzewo