Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ulotka informacyjna

Schemat informacyjny

Uchwała XXII-139 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr IV.24.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała XXII-140 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała XXII-141 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzewo.

Uchwała XXII-142 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za ...

Uchwała XXII-143 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo

Deklaracja do pobrania

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych II pólrocze 2018 r.

harmonogram_I_pólrocze_2019