Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo - geodezyjne. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi od