Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

F - Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokumenty zawierajace informacje o przedsięwzieciu podejmowanym poza granicami RP które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium. Rejestry substancji niebezpiecznych. Rejestry poważnych awarii