Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

H - Zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia