Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Oświata

Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie
Zespół Szkół w Zakrzewie