Urząd Gminy Zakrzewo

Lokalizacja

woj. kujawsko-pomorskie

pow. aleksandrowski

gm. Zakrzewo

Adres

ul. Leśna nr 1

87-707 Zakrzewo

Kontakty

Telefon

(4854) 2720931 - Sekretariat

Telefon

(4854) 2720935 - Sekretarz Gminy

Telefon

(4854) 2720940 - Skarbnik Gminy

Telefon

(4854) 2720933 - Urząd Stanu Cywilnego

Telefon

(4854) 2720937 - Referat finansowy

Telefon

(4854) 2720938 - Referat finansowy

Telefon

(4854) 2720939 - Insp. ds. gosp. wodnej i kanalizacyjnych, Insp ds. rolnictwa i ochrony środowiska. W sytuacjach awaryjnych po godz. pracy UG tel. 881 322054

Telefon

(4854) 2720941 - Insp. ds.wojskowo - obronnych, dział. gosp. i promocji gminy, Insp. ds. gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego

Telefon

(4854) 2720942 (4854)2720939 - Podinsp. ds. komunalnych

Telefon

(4854) 2720934 - Centrum Usług Oświatowych

Telefon

(4854) 2720936 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Faks

(4854) 2720346 - FAX