Urząd Gminy Zakrzewo

Mapa strony

Urząd Gminy Zakrzewo
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Wykaz spraw
Sprawy alfabetycznie
Sprawy wg. kategorii
Sprawy wg. wydziałów
Szukaj sprawy
Struktura urzędu
Referaty
Samodzielne stanowiska
Organy
Wójt
Rada Gminy
Jednostki podległe
Instytucje kultury
Oświata
Pomoc społeczna
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Regulaminy
Strategia rozwoju Gminy
Przedmiot działalności i kompetencje
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2018
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2017
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2016
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2015
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2014
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2008
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo - lata 2006-2007
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Imienne wykazy głosowań radnych
Budżet Gminy
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Nieudostępnione w BIP
Praca
Nabór pracowników
Wybory
Parlamentarne
Samorządowe
Samorządowe uzupełniające
Prezydenckie
Referendum
Parlament Europejski
Ławników
Ogłoszenia
Przetargi
Komunikaty
Aktualności
RODO
System informacji o środowisku
A - Wnioski o wydanie decyzji. Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych. Wnioski o ustalenie programu dostowawczego
B - Decyzje i postanowienia. Wskazania lokalizacyjne.
C - Projekty: polityk, strategii, planów lub progamów
D - Polityki, strategie, plany lub programy
E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizy porealizacyjne. Przeglądy ekologiczne. Raporty o bezpieczeństwie. Dokumentacje mierniczo - geodezyjne. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi od
F - Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokumenty zawierajace informacje o przedsięwzieciu podejmowanym poza granicami RP które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium. Rejestry substancji niebezpiecznych. Rejestry poważnych awarii
G - Wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
H - Zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
I - Inne dokumenty
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Program Usuwania Azbestu
Program Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Program Integracji Społecznej .
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zakrzewo
Plan działania Gminy Zakrzewo
Konkurs nr 1
Konkurs nr 2
Konkurs nr 3
Konkurs nr 4
Konkurs nr 5
Konkurs nr 6
Konkurs nr 7
Rejestr instytucji kultury
Karta Dużej Rodziny
Petycje
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Sprawozdania finansowe
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Raport o stanie gminy
Raport o stanie Gminy Zakrzewo za rok 2018
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wnioski do pobrania
Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Zakrzewo
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl