Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rada Gminy

Skład Kadencja 2010 - 2014

Zdzisław Dzioba

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szczepański

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Adam Nenczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Franciszek Lewandowski

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury, Wsi i Finansów

Zdzisław Sobieraj

Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Marcin Szopski

Przewodniczacy Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów

Sławomir Kazimierczak

Radny

Anna Kurtys

Radna

Daniel Mańkowski

Radny

Michał Mańkowski

Radny

Radosław Matuszewski

Radny

Jolanta Serkowska

Radna

Andrzej Wąsikowski

Radny