Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rada Gminy

Stanowiska

Artur Promiński

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów

Stanisław Lewandowski

Członek Komisji

Zbigniew Lewandowski

Członek Komisji

Radosław Matuszewski

Członek Komisji

Jadwiga Śmichura

Członek Komisji