Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rada Gminy

Skład Kadencja 2014 - 2018

Wiesław Szczepański

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

Andrzej Wąsikowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

Michał Mańkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Kempara

Przewodniczacy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów

Marcin Szopski

Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Tadeusz Lipowski

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów

Błażej Dzioba

Radny

Ewa Gmińska

Radna

Adam Gralak

Radny

Sławomir Kazimierczak

Radny

Radosław Matuszewski

Radny

Iwona Morawska

Radny

Artur Promiński

Radny

Agnieszka Stefańska

Radny

Bernadeta Stolcman

Radny