Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Rada Gminy

Skład Kadencja 2018 - 2023

Tadeusz Lipowski

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

Adam Gralak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

Michał Mańkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Kempara

Przewodniczacy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów

Marcin Szopski

Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Artur Promiński

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów

Leszek Puchalski

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Błażej Dzioba

Radny

Magdalena Grzegórska

Radna

Grzegorz Kretkowski

Radny

Stanisław Lewandowski

Radny

Zbigniew Lewandowski

Radny

Radosław Matuszewski

Radny

Jadwiga Śmichura

Radna

Andrzej Wąsikowski

Radny