Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Osoby

Przemysław Skowroński

Dane kontaktowe:

Telefon 54-2720942
Fax 54-2720346
Adres e-mail ugzakrzewo@zakrzewo.com.pl
Adres www www.zakrzewo.com.pl

Stanowiska:

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska