Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Osoby

Zbigniew Lewandowski

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe po złożeniu ślubowania [pdf, 1.45 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok [pdf, 1.56 MB]

Funkcje:

Rada Gminy
Radny (2018 - 2023)
Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów
Członek Komisji (2018 - 2023)