Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Oświadczenia majątkowe / 2014

Jan Bąk

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 118.22 KB]

Anna Cerak

Ośw. maj.za 2014 r. [pdf, 314.78 KB]

Błażej Dzioba

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 750.41 KB]

Zdzisław Dzioba

Ośw. maj.za 2014 r. [pdf, 601.77 KB]

Adam Gralak

Ośw. maj. 2014 [pdf, 579.34 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 731.1 KB]

Agnieszka Hołtyn

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 533.54 KB]

Sławomir Kazimierczak

Ośw. maj.2014 [pdf, 686.26 KB]
Ośw. maj. 2014 [pdf, 751.48 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 545.77 KB]

Mariusz Kempara

Ośw. maj.za 2014 r. [pdf, 799.44 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 1.32 MB]

Marzena Kotas

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 385.34 KB]

Elżbieta Krzyżaniak

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 121.46 KB]

Marek Kurant

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 206.73 KB]

Anna Kurtys

Ośw. maj.2014 [pdf, 518.49 KB]

Teresa Kłos

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 306.44 KB]

Anna Lewandowska

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 731.99 KB]

Franciszek Lewandowski

Ośw. maj. 2014 [pdf, 759.44 KB]

Tadeusz Lipowski

Lipowski T. [pdf, 451.39 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 526.14 KB]

Radosław Matuszewski

Ośw. maj.2014 [pdf, 548.57 KB]
Ośw. maj.za 2014 r. [pdf, 461.37 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 552.08 KB]

Daniel Mańkowski

Ośw. maj.2014 [pdf, 693.97 KB]

Michał Mańkowski

Ośw. maj.2014 [pdf, 497.85 KB]
Oświadczenie maj. 2014r [pdf, 536.96 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 509.28 KB]

Ewa Milewska

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 247.03 KB]

Iwona Morawska

Ośw. maj. 2014 [pdf, 430.36 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 669.31 KB]

Adam Nenczak

Ośw. maj.2014 [pdf, 646.03 KB]

Artur Nenczak

Oświadczenie majątkowe [pdf, 2.36 MB]
Uzupełnienie oświadczenia majątkowego [pdf, 361.8 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 1.29 MB]

Anna Niedziałkowska

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 298.82 KB]

Dariusz Obiała

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 562.9 KB]
Oświadcz. majątkowe korekta [pdf, 763.74 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 491.86 KB]

Bartosz Podobieński

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 253.59 KB]

Artur Promiński

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 535.47 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 1.04 MB]

Jolanta Serkowska

Ośw. maj.2014 [pdf, 510.08 KB]

Kamil Serkowski

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 288.6 KB]

Zdzisław Sobieraj

Ośw. maj.2014 [pdf, 496.54 KB]

Bernadeta Stolcman

Ośw. maj. za 2014r [pdf, 538.73 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 528.47 KB]

Wiesław Szczepański

Ośw. maj.2014 [pdf, 650.76 KB]
Oświadczenie majątkowe [pdf, 2.1 MB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 516.34 KB]

Marcin Szopski

Ośw. maj.2014 [pdf, 492.12 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 422.92 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 505.66 KB]

Grażyna Szymczak

Oświadczenie majątkowe [pdf, 2.33 MB]

Andrzej Wąsikowski

Ośw. maj.2014 [pdf, 826.95 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 450.55 KB]
Ośw. maj. za 2014r [pdf, 538.82 KB]

Marek Ziemiński

Ośw. maj. 2014 [pdf, 131.28 KB]