Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Oświadczenia majątkowe / 2015

Jan Bąk

Ośw. maj.za 2015 [pdf, 767.49 KB]

Anna Cerak

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 489.83 KB]

Błażej Dzioba

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 417.26 KB]

Adam Gralak

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 457.76 KB]

Agnieszka Hołtyn

Ośw. maj.za 2015 [pdf, 780.17 KB]

Sławomir Kazimierczak

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 844.31 KB]

Mariusz Kempara

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 1.72 MB]

Marzena Kotas

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 1.15 MB]

Elżbieta Krzyżaniak

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 507.82 KB]

Marek Kurant

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 807 KB]

Teresa Kłos

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 506.57 KB]

Anna Lewandowska

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 1.45 MB]

Tadeusz Lipowski

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 1.14 MB]

Radosław Matuszewski

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 1.11 MB]

Michał Mańkowski

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 163.95 KB]

Ewa Milewska

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 764.62 KB]

Iwona Morawska

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 145.34 KB]

Artur Nenczak

Oświadczenie maj. za 2015 r. [pdf, 918.93 KB]

Anna Niedziałkowska

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 491.96 KB]

Dariusz Obiała

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 1.53 MB]

Bartosz Podobieński

Ośw. maj.za 2015 [pdf, 981.87 KB]

Artur Promiński

Ośw. maj. 2015 [pdf, 511.97 KB]

Agnieszka Stefańska

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok [pdf, 2.02 MB]
Ośw. maj. za 2015 [pdf, 159.44 KB]

Bernadeta Stolcman

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 157.7 KB]

Wiesław Szczepański

Ośw. maj. 2015 [pdf, 607.73 KB]

Marcin Szopski

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 419.09 KB]

Andrzej Wąsikowski

Ośw. maj. za 2015 [pdf, 1.53 MB]