Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Zakrzewo
http://bip.zakrzewo.com.pl

Oświadczenia majątkowe / 2016

Jan Bąk

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.15 MB]

Anna Cerak

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 963.7 KB]

Błażej Dzioba

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 965.84 KB]

Adam Gralak

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 981.04 KB]

Agnieszka Hołtyn

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.1 MB]

Sławomir Kazimierczak

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.4 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2016-korekta [pdf, 1.62 MB]

Mariusz Kempara

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.86 MB]

Marzena Kotas

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.28 MB]

Elżbieta Krzyżaniak

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 131.38 KB]

Marek Kurant

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 533.1 KB]

Teresa Kłos

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 465.11 KB]

Anna Lewandowska

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.96 MB]

Tadeusz Lipowski

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.76 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2016-korekta [pdf, 1.49 MB]

Radosław Matuszewski

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.4 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2016-korekta [pdf, 1.62 MB]

Michał Mańkowski

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 149.49 KB]

Ewa Milewska

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.2 MB]

Iwona Morawska

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 571.77 KB]

Artur Nenczak

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 979.83 KB]
korekta oświadczenia [pdf, 1.57 MB]

Anna Niedziałkowska

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.54 MB]

Dariusz Obiała

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.82 MB]
Oświadczenie majątkowe za 2016-korekta [pdf, 1.83 MB]

Bartosz Podobieński

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.15 MB]

Artur Promiński

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 997.67 KB]

Agnieszka Stefańska

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 168.83 KB]

Bernadeta Stolcman

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 538.34 KB]

Wiesław Szczepański

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 642.22 KB]
korekta oświadczenia [pdf, 2.09 MB]

Marcin Szopski

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 924.79 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2016-korekta [pdf, 1.33 MB]

Andrzej Wąsikowski

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.37 MB]