Rejestr zmian

14 marca 2008 12:48 12 lat temu

14 marca 2008 12:47 12 lat temu

Jednostki podległe: Oświata

Aktualizacja danych jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie.

Autor: Roman Ćwikliński

14 marca 2008 12:47 12 lat temu

14 marca 2008 12:44 12 lat temu

Jednostki podległe: Oświata

Aktualizacja danych jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie.

Autor: Roman Ćwikliński

14 marca 2008 12:06 12 lat temu

Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie

Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik.

Autor: Roman Ćwikliński

14 marca 2008 12:06 12 lat temu

Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik.

Autor: Roman Ćwikliński

14 marca 2008 12:06 12 lat temu

Jednostki podległe: Dom Kultury w Zakrzewie

Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor Domu Kultury.

Autor: Roman Ćwikliński

14 marca 2008 12:06 12 lat temu

Jednostki podległe: Instytucje kultury

Aktualizacja danych jednostki: Dom Kultury w Zakrzewie.

Autor: Roman Ćwikliński

14 marca 2008 12:06 12 lat temu

14 marca 2008 12:05 12 lat temu

Jednostki podległe: Instytucje kultury

Aktualizacja danych jednostki: Filia GBP w Siniarzewie.

Autor: Roman Ćwikliński

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 221154