Urząd Gminy Zakrzewo

Rejestr zmian

21 listopada 2018 09:34 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie komisji: Komisja Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów.
21 listopada 2018 09:32 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
21 listopada 2018 09:32 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
21 listopada 2018 09:31 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie członka komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
21 listopada 2018 09:28 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie komisji: Komisja Rewizyjna.
21 listopada 2018 09:26 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radny.
21 listopada 2018 09:26 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radna.
21 listopada 2018 09:25 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radny.
21 listopada 2018 09:25 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radny.
21 listopada 2018 09:25 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radny.
21 listopada 2018 09:24 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radny.
21 listopada 2018 09:24 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radna.
21 listopada 2018 09:24 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Radny.
21 listopada 2018 09:22 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
21 listopada 2018 09:21 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów.
21 listopada 2018 09:21 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
21 listopada 2018 09:20 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Przewodniczacy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów.
21 listopada 2018 09:20 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
21 listopada 2018 09:19 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzewo.
21 listopada 2018 09:19 (Jan Bąk) Organy: Rada Gminy: Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo.
20 listopada 2018 14:53 (Roman Ćwikliński) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia maj. .
20 listopada 2018 14:53 (Roman Ćwikliński) Osoby: Mariusz Kempara: Dodanie oświadczenia majątkowego: Korekta oświadczenia maj. .
20 listopada 2018 13:21 (Roman Ćwikliński) Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie: Dodanie stanowiska: Referent ds. świadczeń wychowawczych.
20 listopada 2018 13:16 (Roman Ćwikliński) Osoby: Joanna Kurzawa: Dodanie osoby.
20 listopada 2018 13:15 (Roman Ćwikliński) Osoby: Jadwiga Śmichura: Dodanie osoby.
20 listopada 2018 13:15 (Roman Ćwikliński) Osoby: Grzegorz Kretkowski: Dodanie osoby.
20 listopada 2018 13:14 (Roman Ćwikliński) Osoby: Magdalena Grzegórska: Dodanie osoby.
20 listopada 2018 13:14 (Roman Ćwikliński) Osoby: Leszek Puchalski: Dodanie osoby.
20 listopada 2018 13:13 (Roman Ćwikliński) Osoby: Stanisław Lewandowski: Dodanie osoby.
20 listopada 2018 13:13 (Roman Ćwikliński) Osoby: Zbigniew Lewandowski: Dodanie osoby.
19 listopada 2018 10:04 (Roman Ćwikliński) Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi: Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2018 10:03 (Roman Ćwikliński) Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi: Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2018 10:02 (Roman Ćwikliński) Zakładki: Gospodarka odpadami komunalnymi: Zmiana treści zakładki.
16 listopada 2018 13:08 (Roman Ćwikliński) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
16 listopada 2018 09:49 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości...: Dodanie załącznika [36.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:49 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości...: Dodanie załącznika [35.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:49 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości...: Dodanie załącznika [34.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:48 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości...: Dodanie załącznika [33.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:48 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości...: Dodanie załącznika [32.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:48 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości...: Dodanie załącznika [31.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:48 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:44 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z odśnieżaniem...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:42 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z odśnieżaniem...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:41 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z odśnieżaniem...: Dodanie załącznika [zaproszenie_do_skladania_ofert_odsniezanie_drog_gminnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:04 (Roman Ćwikliński) Komunikaty: Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 listopada 2018...: Dodanie załącznika [postanowienie_komisarza_wyborczego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 09:04 (Roman Ćwikliński) Komunikaty: Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 9 listopada 2018...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 12:35 (Urszula Skrzypińska) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: korekta za 2017 r.
15 listopada 2018 12:35 (Urszula Skrzypińska) Osoby: Adam Gralak: Dodanie oświadczenia majątkowego: korekta za 2017 r.
Ilość wyświetleń: 128717
Realizacja: IDcom.pl