Urząd Gminy Zakrzewo

Rejestr zmian

25 kwietnia 2019 08:51 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 28/2019: Dodanie załącznika [282019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 08:51 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 28/2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 08:50 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 27/2019: Dodanie załącznika [272019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 08:50 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 27/2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 08:50 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 26/2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 08:50 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 25/2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2019 07:51 (Jan Bąk) Protokoły z Sesji Rady Gminy: Protokół Nr III/2019: Dodanie załącznika [3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2019 07:50 (Jan Bąk) Protokoły z Sesji Rady Gminy: Protokół Nr III/2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:40 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 24/2019: Dodanie załącznika [242019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:39 (Jan Bąk) Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzewo rok 2019: Zarządzenie Nr 24/2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:17 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Zakrzewo w dniu 24 kwietnia 2019r. o...: Dodanie załącznika [inkasent.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:16 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Zakrzewo w dniu 24 kwietnia 2019r. o...: Dodanie załącznika [regulamin_wody.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:16 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Zakrzewo w dniu 24 kwietnia 2019r. o...: Dodanie załącznika [uchwala_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:15 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Zakrzewo w dniu 24 kwietnia 2019r. o...: Dodanie załącznika [uchwala_budzet.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:14 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Zakrzewo w dniu 24 kwietnia 2019r. o...: Dodanie załącznika [zaw_sesja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:14 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Zakrzewo w dniu 24 kwietnia 2019r. o...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:13 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2019 r....: Dodanie załącznika [inkasent.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:12 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2019 r....: Dodanie załącznika [regulamin_wody.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:11 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2019 r....: Dodanie załącznika [uchwala_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:10 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2019 r....: Dodanie załącznika [uchwala_budzet.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:09 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2019 r....: Dodanie załącznika [zaw_komisja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2019 09:09 (Jan Bąk) Komunikaty: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2019 r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2019 11:26 (Michał Ziemiński) Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o zakończeniu postępowania ws. ustalenia...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_zakonczenie_orlen__jura_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 12:18 (Jan Bąk) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na demontaż, transport i unieszkodliwienie...: Dodanie załącznika [umowa_azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 12:17 (Jan Bąk) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na demontaż, transport i unieszkodliwienie...: Dodanie załącznika [formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 12:17 (Jan Bąk) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na demontaż, transport i unieszkodliwienie...: Dodanie załącznika [zaproszenie_azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 kwietnia 2019 12:17 (Jan Bąk) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na demontaż, transport i unieszkodliwienie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2019 09:20 (Jan Bąk) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych Gminy Zakrzewo...: Dodanie załącznika [zmiana_tekstu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2019 09:20 (Jan Bąk) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych Gminy Zakrzewo...: Dodanie załącznika [form_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2019 11:25 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Informacja Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsca...: Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:30 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Wniosek i zgoda aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu...: Dodanie załącznika [5.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:29 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Wniosek i zgoda aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu...: Dodanie załącznika [4.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:26 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 15 marca 2019 r. o...: Dodanie załącznika [3b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:25 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 15 marca 2019 r. o...: Dodanie załącznika [3a.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:24 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 15 marca 2019 r. o...: Dodanie załącznika [3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:24 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 15 marca 2019 r. o...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:22 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych: Dodanie załącznika [2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:22 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:20 (Jan Bąk) Parlament Europejski: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019...: Dodanie załącznika [zlacznik_zgloszenie_do_okw__wyborca.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:19 (Jan Bąk) Parlament Europejski: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019...: Dodanie załącznika [zalacznik_zgloszenie_kandydatow_na_czlonka_okw__komitety.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:17 (Jan Bąk) Parlament Europejski: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_112019_panstwowej_komisji_wyborczej_z_dnia_27_lutego_2019_ r_w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowa nia_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_sejmu_rzeczypospolitej_polskiej_ i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 14:16 (Jan Bąk) Parlament Europejski: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 12:01 (Jan Bąk) Parlament Europejski: Informacja Wójta Gminy Zakrzewo o prawie do uzyskania informacji o wyborach...: Dodanie załącznika [informacja_wojta_gminy_zakrzewo_o_prawie_do_uzyskania_informacji_o_wy borach_przez_osoby_niepelnosprawne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 13:34 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych Gminy Zakrzewo...: Dodanie załącznika [umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 13:34 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych Gminy Zakrzewo...: Dodanie załącznika [kosztorys_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 13:33 (Roman Ćwikliński) Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych Gminy Zakrzewo...: Dodanie załącznika [zaproszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 146080
Realizacja: IDcom.pl