Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej

Dowód tożsamości (w celu okazania)

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty

nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji  dla Przedsiębiorcy(Dz.U. z 2019 r. poz. 1291),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2008 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 2489
25 lutego 2020 07:51 (Roman Ćwikliński) - Aktualizacja danych sprawy.
25 lutego 2020 07:44 (Roman Ćwikliński) - Dodanie załącznika.
25 lutego 2020 07:44 (Roman Ćwikliński) - Dodanie załącznika.