Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Dowód tożsamości (w celu okazania)

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji  dla Przedsiębiorcy(Dz.U. z 2018 r. poz. 647),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2008 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1972
23 maja 2018 08:22 (Roman Ćwikliński) - Dodanie załącznika.
23 maja 2018 08:22 (Roman Ćwikliński) - Dodanie załącznika.
23 maja 2018 08:22 (Roman Ćwikliński) - Usunięcie załącznika.