Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodaczej

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek CEIDG-1 o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Dowód tożsamości (w celu okazania)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z póżn. zm.)

 

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2008 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1544
27 stycznia 2017 13:49 Roman Ćwikliński - Dodanie załącznika.
27 stycznia 2017 13:49 Roman Ćwikliński - Usunięcie załącznika.
27 stycznia 2017 13:45 Roman Ćwikliński - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl