Zaświadczenia o pracy w gospodarstwach rolnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym rodzicó lub teściów, prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracę w takim gospodarstwie prowadzonym przez wspólmałżonka, pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolnikow/ we wniosku nalezy podać  okres pracy w gospodarstwie , powierzchnię, położenie gospodarstwa, informację gdzie przedłożone zostanie zaświadczenie/

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty

Zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z przepisami KPA do 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stazu pracy / Dz.U. z 1990r Nr 54, poz. 310/

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników/ Dz.U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 ze zm/

Inne informacje

Do stażu pracowniczego mogą być zaliczone okresy pracy / po ukończeniu 16 roku życia/ w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodzicow lub teściów, okresy  prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie przez współmałżonka przypadające przed 1 stycznia 1983r. oraz przypadające po dniu 31 grudnia 1982r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:

od 28.11.1964r do 22.12.1971r. - 0,2ha

od 23.12.1971r. do 30.06.1989r. - 0,5ha

od 01.07.1989r. - 1,0ha

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Rybacka
Ilość wyświetleń: 22924
03 stycznia 2018 12:52 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
10 grudnia 2012 09:50 (Małgorzata Rybacka) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2012 09:43 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.