Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Dowód tożsamości,
Upoważnienie uprawniające do odbioru zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty:

Zaświadczenie o nie zaleganiu w płatności podatków - 21 zł,
Zaświadczenie o wielkości posiadanych gruntów z gospodarstwa rolnego - 17 zł,
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa i wielkości użytków rolnych - zwolnione z opłaty skarbowej,

Termin i sposób załatwienia:

Do 7 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej /Dz.U.z 2018r. ,poz.1044 ze zm./
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. – o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. ,poz. 1892 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia.

Inne informacje:

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia potwierdzające fakty lub stan prawny wynikający z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1805
18 października 2018 11:47 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
18 października 2018 11:47 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
18 października 2018 11:46 Małgorzata Rybacka - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl