Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracja
- podatek od nieruchomości -
- podatek rolny -
- podatek leśny -

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Na bieżąco

Podstawa prawna

Podatek od nieruchomości:
o ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31)
(tekst jednolity: Dz. U. 2019r. ,poz. 1170)
o Uchwała Nr XXXV/212/2018  Rady Gminy Zakrzewo z dnia  7 listopada 2018r. w sprawie okreslenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w  2019r. /Dz.Urz.K.P.z 2018r. poz. 5794/
Podatek rolny:
o ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268)
(tekst jednolity: Dz. U. 2019r. ,poz. 1256 ze zm.) Uchwały Nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Zakrzewo  z dnia 7 listopada  2018r.r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze  Gminy Zakrzewo w 2019r. /Dz.Urz.Woj.K.P. z 2018r. poz. 5793/

Podatek leśny:
o ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. 2019r.,poz. 888)

Kominikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. /M.P. poz. 1005/

Inne informacje

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości należy składać do dnia 31 stycznia roku podatkowego,deklarację w sprawie podatku rolnego,leśnego nalezy składać do 15 stycznia  roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wzory formularzy:
Uchwala Nr XI/67/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia  2015w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. /Dz.Urz.Woj.K.P.poz. 4750/ zmiana

 

Komunikat w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 

 

 

        Wójt Gminy Zakrzewo  informuje, że ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

 

I tak:

 

a) w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

 

od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).  Wspomnianą na wstępie ustawą zastąpiono  przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104 z dnia 2019.06.14)

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz. 1105 z dnia 2019.06.14),

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz. 1126 z dnia 2019.06.14),

 

        Nowe formularze (składane w wersji papierowej ) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IR-1

 

        Co do zasady zatem nie zajdzie konieczność, niejako, „wymiany” wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 3265
14 października 2019 10:00 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 10:21 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.
18 października 2018 10:39 (Małgorzata Rybacka) - Aktualizacja danych sprawy.