Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Deklaracja
- podatek od nieruchomości -
- podatek rolny -
- podatek leśny -

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:

Na bieżąco

Podstawa prawna:

Podatek od nieruchomości:
o ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 9 poz. 31)
(tekst jednolity: Dz. U. 2018r. ,poz. 1445 ze zm.)
o Uchwała Nr XXVI/155/2017  Rady Gminy Zakrzewo z dnia  6 listopada 2017r. w sprawie okreslenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w  2018r. /Dz.Urz.K.P.z 2017r. poz. 4395/
Podatek rolny:
o ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 52 poz. 268)
(tekst jednolity: Dz. U. 2017r. ,poz. 1892 ze zm.) Uchwały Nr XXVI/154/2017 Rady Gminy Zakrzewo  z dnia 6 listopada  2017r.r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze  Gminy Zakrzewo na 2018r. /Dz.Urz.Woj.K.P. z 2017r. poz. 4394/

Podatek leśny:
o ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. 2017r.,poz. 1821)

Kominikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. /M.P. poz. 963/

Inne informacje:

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości należy składać do dnia 31 stycznia roku podatkowego,deklarację w sprawie podatku rolnego,leśnego nalezy składać do 15 stycznia  roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wzory formularzy:
Uchwala Nr XI/67/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 grudnia  2015w sprawie: określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. /Dz.Urz.Woj.K.P.poz. 4750/

Formularze i załączniki:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 2914
18 października 2018 10:39 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2018 12:27 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
17 stycznia 2017 16:17 Małgorzata Rybacka - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl