Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 

do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców dziecka

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

 

od ręki (w sprawach skomplikowanych do 3 miesięcy)

Podstawa prawna:

 

art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.)

Tryb odwoławczy:

 

nie przysługuje

Inne informacje:

 

Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się  w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie.

W przypadku uznania dziecka przed urodzeniem niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

W przypadku uznania dziecka po sporządzeniu jego aktu - karta usługi: Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 456
19 lutego 2018 10:58 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl