Powrót do nazwiska po rozwodzie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·         dowód osobisty (do wglądu)

·         oryginał dowodu wpłaty 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

Opłata skarbowa: 11,00 zł

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

od ręki

Podstawa prawna

 

art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.).

Tryb odwoławczy

 

nie przysługuje

Inne informacje

 

Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 603
19 lutego 2018 11:15 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.