Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·         dowód osobisty (do wglądu) 

·         wniosek 

·         dokument potwierdzający zdarzenie

·         dokumenty pośrednie dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w rejestrowanym lub odtwarzanym akcie

·         oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za wydanie odpisu zupełnego aktu: 39,00 zł. 

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 

art. 99 i art. 109 z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje.

Inne informacje

 

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 604
19 lutego 2018 13:02 (Marzena Kotas) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lutego 2018 11:50 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.