Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·         dowód osobisty (do wglądu)

·         wniosek

·         dokument stanowiący podstawę do sprostowania, określony przez pracownika USC

·         oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za wydanie odpisu zupełnego aktu: 39,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Podstawa prawna

 

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 635
19 lutego 2018 11:52 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.