Uznanie dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·         dowody osobiste rodziców (do wglądu)

jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wymagana jest jego osobista zgoda na uznanie oraz dokument tożsamości do wglądu             

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 

od ręki

Podstawa prawna

 

art. 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.).

Tryb odwoławczy

 

nie przysługuje

Inne informacje

 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka składa się w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

W przypadku uznania ojcostwa przed urodzeniem dziecka- karta usługi: Oświadczenie o uznaniu dziecka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 607
19 lutego 2018 13:03 (Marzena Kotas) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lutego 2018 11:58 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.