Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1. wniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

2. oryginał wypisu zagranicznego aktu zgonu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (niepodlegający zwrotowi)

3. oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Podstawa prawna

 

art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

Wnioski wraz z dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 576
19 lutego 2018 12:13 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.