Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 

1. wniosek o wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

2. oryginał wypisu zagranicznego aktu zgonu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (niepodlegający zwrotowi)

3. oryginał dowodu wpłaty

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

za wydanie odpisu zupełnego: 50,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia:

 

do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Podstawa prawna:

 

art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy:

 

Nie przysługuje

Inne informacje:

 

Wnioski wraz z dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Zagraniczny akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych podlega uzupełnieniu - karta usługi: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 329
19 lutego 2018 12:13 Marzena Kotas - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl