Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 

wniosek z uzasadnieniem o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

za wydanie zezwolenia: 39,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia:

 

od ręki

Podstawa prawna:

 

art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 j.t.)  oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy:

 

Wniosek do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Inne informacje:

 

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 294
19 lutego 2018 12:29 Marzena Kotas - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl