Zaświadczenie o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

·        do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

·        wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

za wydanie zaświadczenia: 38,00 zł.

na konto:

Urząd Gminy Zakrzewo

Nr  66 9537 0000 0060 0125 2000 0028

Termin i sposób załatwienia

 

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 

art. 44 i art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje

Inne informacje

 

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest 6 miesięcy od daty jego wydania.

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym  wydawane jest osobie, której dotyczy.

 

Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 685
19 lutego 2018 12:31 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.