Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 

dokumenty stwierdzające tożsamość  (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty:

 

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

 

od ręki

Podstawa prawna:

 

art. 55-59 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.).

Tryb odwoławczy:

 

nie przysługuje

Inne informacje:

 

Zgłoszenia dokonuję się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia, w przypadku martwego dziecka - w terminie 3 dni.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 477
19 lutego 2018 12:34 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl