Zgłoszenie zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1.karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.

2.dokument tożsamości osoby zmarłej.

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
  • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

 

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

 

od ręki

Podstawa prawna

 

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2015.2126 j.t.)

Tryb odwoławczy

 

nie przysługuje

Inne informacje

 

Rejestracji zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zakrzewie  przy ul. Leśnej 1, telefon 54 2720 933.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek
  • krewni zstępni
  • krewni wstępni
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia
  • inne osoby, które dobrowolnie się do tego zobowiążą.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Kotas
Ilość wyświetleń: 734
19 lutego 2018 12:36 (Marzena Kotas) - Utworzenie sprawy.