Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Wymeldowanie z pobytu stałego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom

Termin i sposób załatwienia:

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1467
12 maja 2008 09:45 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl