Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. Aktualny raport, karta pobytu stałego lub czasowego, paszport,
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urzędu Gminy Zakrzewo, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33.

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom

Termin i sposób załatwienia:

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1432
12 maja 2008 09:46 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl