Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Zameldowanie na pobyt stały

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego,
4. Dokument potwierdzający tytuł do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt stały nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960)

Inne informacje:

- w przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu, podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego ( w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego),
- podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1569
12 maja 2008 09:48 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl