Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1.Dowód osobisty wnioskodawcy
2.Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego
3.Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg
4.Zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź - Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy, w przypadku, gdy zdarzenie stanu cywilnego miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
5.Dodatkowo wnioskodawca winien przedłożyć posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone odtworzonym aktem

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

Decyzja o odtworzenie aktu – 39,- zł na podst. art 4 zał. cz. I. pkt.4 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 1 miesiąca).

Podstawa prawna:

art. 34,35 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zakrzewie odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorski w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Inne informacje:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadza w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz protokoły przesłuchania stron i świadków postępowanie wyjaśniające, na tej podstawie wydaje decyzję administracyjną.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1556
12 maja 2008 09:58 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl