Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia,
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia,
4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
5. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :
6. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
7. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

38 zł na podst. art 4 zał. cz. II. pkt.1 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1400
12 maja 2008 10:03 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl