Urząd Gminy Zakrzewo

Wykaz spraw

Złożenie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

1.Dowód osobisty osoby mającej złożyć oświadczenie
2.Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (nie dotyczy osoby, która zawarła związek małżeński w USC Zakrzewo), lub prawomocne orzeczenie sądowe o rozwiązaniu małżeństwa
3.Wypełniony wniosek o dokonanie zmiany w akcie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzewie, pokój nr 12, Tel. 054 -272-09-33

Opłaty:

Przyjęcie oświadczenia i dokonane zmiany w akcie -11,- zł

Termin i sposób załatwienia:

Zmiana dokonana zostanie w ciągu trzech dni.

Podstawa prawna:

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Inne informacje:

W ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.
Oświadczenie składa się osobiście przed kierownikiem USC.
Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.
Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska, pod którym osoba ta zawierała związek małżeński. Nie dotyczy sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 1291
12 maja 2008 10:05 Roman Ćwikliński - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom-web.pl