Zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu z oznaczeniem jekiej działki ma dotyczyć.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, sekretariat

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (DZ.U. Nr 225, poz. 1635) art. 6 i 8.

Termin i sposób załatwienia

Nie później jak w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Odbiór zaświadczenia oraz termin ustala się z wnioskodawcą.

Podstawa prawna

Art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przewidziany przepisami.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2008 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Ćwikliński
Ilość wyświetleń: 2111
10 czerwca 2008 12:25 (Roman Ćwikliński) - Dodanie załącznika.
10 czerwca 2008 12:20 (Roman Ćwikliński) - Utworzenie sprawy.